Jiczyn / Relikwiarz świetej Sekundiny
Česky / Deutsch / English / Polski

W przeszklonej płycie ołtarzowej prawego ołtarza bocznego pw. św. Franciszka Ksawerego można zobaczyć wyjątkowy wczesnobarokowy relikwiarz św. Sekundiny, w którym przechowuje się legendarne cudowne relikwie świętej dziewicy i męczennicy rzymskiej Sekundiny. 

POLECAMY: 

 • KOŚCIÓŁ ŚW. IGNACEGO
 • RELIKWIARZ ŚW. SEKUNDINY 
 • OŁTARZ ŚWIĘTEGO FRANCISZKA KSAWEREGO
 • KOŚCIÓŁ ŚW. JAKUBA
 • PLAC WALLENSTEINA
 • ZAMEK WALLENSTEINA
 • DZIEDZINIEC ARKADOWY
 • BRAMA VALDICKÁ
 • PARK ZAMKOWY + MURY
 • SYNAGOGA
 • SZKOŁA ŻYDOWSKA
 • ULICA ŻYDOWSKA


Sekundina, w Czechach nazywana Druhoslava, nie należy do znanych i tradycyjnie czczonych świętych chrześcijańskich, ale do tzw. świętych z katakumb. Terminem tym nazywane są rzekome szczątki pierwszych chrześcijańskich męczenników, których szkielety lub części ciał były w trakcie okresu nowożytnego po tysiącach wyjmowane z katakumb rzymskich i rozwożone po całej Europie katolickiej i za granicę, gdzie cieszyły się ogromnym szacunkiem wierzących. 

Na początku XVII wieku słynny litewski jezuita Mikołaj Łęczycki, łaciński Nicolaus Lancicius (1574-1653), odebrał relikwie św. Sekundiny z kompleksu katakumb św. Calixtusa w Rzymie, w 1650 roku podarował je jako cenny dar kolegium jezuickiemu w Jiczynie. Ciało święte zostało przewiezione do Jiczyna 14 stycznia 1651 roku, ale ze względu na brak środków finansowych niezbędnych do godnego wystawienia relikwii do kultu publicznego było przez najbliższych 7 lat przechowywane w domowej kaplicy kolegium jezuickiego. 

Booking.com

Dopiero 14 lipca 1658 roku została zorganizowana pompatyczna uroczystość religijna, podczas której szczątki świętej zostały uroczyście przeniesione z kościoła pw. Wszystkich Świętych pod wzgórzem Zebín do kościoła jezuitów pw. św. Ignacego w Jiczynie. Z okazji tego tryumfalnego przewiezienia pani Marie Eva hrabina z Tiefenbach, z domu Šternberková wybrała świętą Sekundinę za swoją opiekunkę i jednocześnie ogłosiła patronką całego miasta Jiczyna i posiadłości kumburskich. Tamtejsze źródła pisemne wskazują, że święta była również postrzegana jako patrona jiczińskiego kolegia jezuickiego i nawet kościoła pw. św. Ignacego. Szczątki świętej miały wpływ na wiele cudownych uzdrowień, św. Sekundina była między innymi wzywana przez młode kobiety, którym pomagała przy porodzie.  

O osobie panny i męczennicy Sekundiny posiadamy tylko minimum informacji historycznych. Autentyczne powinno być jej imię Sekundina. Legenda, według której w czasach prześladowań chrześcijan Sekundina została ścięta mieczem przed murami starożytnego Rzymu, pochodzi najprawdopodobniej z baroku, a jej autorami najprawdopodobniej byli jiczyńscy jezuici. Badania antropologiczne wykazały, że zdecydowana większość szczątków należy do osoby młodocianej, dziecku w wieku 7-13 lat. Do atrybutów świętej należy męczeńska gałązka palmowa, płonące serce i miecz.