Jiczyn / Historyczne miasto
Česky / Deutsch / English / Polski


Jiczyn jest ważnym ośrodkiem kulturalnym i społecznym Czeskiego Raju.

W połowie XIII wieku na miejscu obecnej gminy Staré Místo, została założona osada Starý Jičín, która na przełomie XIII i XIV wieku otrzymała prawa miejskie. Ze względu na niedogodne położenie, centrum powstającego miasta zostało przesunięte na tereny dzisiejszego Jiczyna wraz z prawami miejskimi. Pierwsza pisemna wzmianka o Jiczynie sięga 1293 roku. 


Booking.com

Na początku XIV wieku król Jan Luksemburski sprzedaje Jiczyn rodzinie Vartenberów, do 1620 roku rządy w mieście przejmują jeszcze Trčkové z Lipy i ród Smiřických. Miasto osiągnęło swój rozkwit w okresie panowania Albrechta Wacława Euzebiusza Wallensteina, który planował zbudować w Jiczynie swoją siedzibę. Barokowa kompozycja krajobrazu, którą zaczęli realizować wybitni włoscy architekci, nie została jednak zakończona. W drugiej połowie XIX wieku Jiczyn staje się jednym z najważniejszych pól bitewnych wojny austriacko-pruskiej w 1866 roku.

Jiczyn jest ważnym ośrodkiem kulturalnym i społecznym Czeskiego Raju, został uznany za miejską strefę zabytkową. Integralną częścią placu Wallensteina z historycznymi domami i unikalnymi arkadami na całym jego obwodzie jest Brama Waldzicka, Kościół p.w. św. Jakuba Większego, Zamek Wallensteina, przyległy park a w pobliżu również kościół gotycki p.w. św.Ignacego.

Do bogatej historii miasta należy również historia społeczności żydowskiej i jej wybitnych członków. Wśród najbardziej znanych dzisiaj to pisarz Karl Kraus lub finansista Wallensteina Jakob Baševi. Do najważniejszych zabytków żydowskich i budynków Jiczyna należą m.in. synagoga w pobliżu ulicy Żydowskiej lub budynek dawnej szkoły żydowskiej.

Obecnie miasto jest znane głównie z festiwalu kulturalnego i społecznego "Jiczyn - miasto bajek", który między innymi nawiązuje do tradycji, którą wycisnęli panowie Václav Čtvrtek i Radek Pilař w postaci słynnego szewca i rozbójnika Rumcajsa.