Jiczyn / Plac boju wojny prusko-austriackiej 1866
Česky / Deutsch / English / Polski

Bitwa pod Jiczynem była jedną z najkrwawszych podczas wojny 1866 roku. 

POLECAMY: 

  • ŚCIEŻKA EDUKACYJNA BITWA POD JIČÍNEM 1866
  • POMNIK ŻOŁNIERZY AUSTRIACKICH I SASKICH
  • KAPLICA ŚW. PIOTRA (KOSTNICA)

W tym czasie na Kongresie Wiedeńskim był ustanowiony tzw. Związek Niemiecki, który był w rzeczywistości luźną konfederacją 35 państw niemieckich i czterech wolnych miast. Związek był następcą nieistniejącego Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Chociaż Austria miała w rękach przewodnictwo, w połowie XIX wieku zaczęły pojawiać się pierwsze wysiłki Prus w zjednoczeniu Niemiec bez Austrii. 


Po objęciu stanowiska przez nowego premiera Otto von Bismarcka w 1862 roku Prusy zaczęły coraz częściej deklarować swoje żądania wobec Austrii. Po krótkiej wojnie Związku Niemieckiego z Danią w 1864 roku, kiedy to na chwilę został rozwiązany spór o terytorium Szlezwik-Holsztyn, był następujący spór o te obszary pomiędzy Prusami i Austrią ostatnią kroplą w rozpoczęciu wojny. 7 czerwca 1866 roku, gdy wstąpiła armia pruska na terytorium Holsztyna, Austria zwołała Bundestag i ogłosiła mobilizację przeciwko Prusom, które później wycofało się ze Związku Niemieckiego. Wojska pruskie 16 czerwca weszły do państwa Hanower, Saksonii i Hesji, a dzień później Austria odpowiedziała wypowiedzeniem wojny Prusom.
W planach Prus miał Jiczyn odegrać ważną rolę. Wojska pruskie, które przybyły do Czech z trzech kierunków, właśnie pod Jiczynem miały złączyć się przeciwko austriackiej Armii Północnej. Armia Północna przesuwała się do Jiczyna z Ołomuńca, ale często samotne korpusy austriackiego wojska stopniowo podlegały pod presją Prusów i wycofywały się do Hradec Králové. W dniu 29 czerwca 1899 roku na północ od Jiczyna, w obszarze między gminą Železnice, Kněžnice i przez Skały Prachowskie do Ostružno, starły się dywizje Armii pruskiej z I. Korpusem Armii austriackiej i korpusem Armii saskiej.

Booking.com

Bitwa pod Jiczynem była jedną z najkrwawszych podczas wojny 1866 roku. Po stronie Austrii zginęło prawie 5000 mężczyzn, po stronie Prus około 1500. Austriacy i Sasi po klęsce pod Jiczynem wycofali się do Hradec Králové, gdzie 3 lipca armada pruska wygrała ponownie.

Wojna zakończyła podpisaniem traktatu pokojowego w dniu 23 sierpnia 1866 w Pradze.