Jičín / TOP památky

Česky

VALDŠTEJNSKÝ ZÁMEK

KULTURNÍ PAMÁTKA

Albrecht z Valdštejna nechal v letech 1625-34 postavit architekty A. Spezzou, G. Peronim a N. Sebregondim na místě původně renesančního zámku raně barokní zámek. Podle návrhů
B. Ducháče-Vyskočila a Č. Musila byl ve třicátých letech
20. století založen přilehlý park. V zámku sídlí i muzeum, galerie, informační centrum a další subjekty.

VALDŠTEJN Albrecht Václav Eusebius, od r. 1623 majitel jičínského panství, zavražděn v r. 1634. 

VALDICKÁ BRÁNA

KULTURNÍ PAMÁTKA

Renesanční dominanta města byla postavena v letech 1568-78 jako součást městského opevnění. Po r. 1589 zvýšena a dále několikrát upravována. Poslední patro je pozdně barokní z r. 1768. Ukončení je z r. 1840. /2/

Valdická brána je 52 m vysoká a z dřevěného pseudogotického ochozu s jehlanovou střechou z r. 1840 od J. Opolzera je pěkný rozhled na město a okolí. 

KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO

KULTURNÍ PAMÁTKA

Podle G. Pieroniho stavěn 1627 až 1634. Po požárech 1681 a 1768 opraven. První středoevropská centrála odvozená z italského manýrismu. Půdorys řeckého kříže, půlkruhový presbytář, oratoř spojena se zámkem. Centrální prvek Valdštejnovy barokní komponované krajiny.

Sv. JAKUB VĚTŠÍ (STARŠÍ) /25.7./ APOŠTOL + r.44 (?) v Jeruzalémě (sťat). Syn rybáře Zebedea a sv. Salomy, bratr apoštola-evangelisty Jana, první popravený apoštol. Patron válečníků, lékárníků ad.

KOSTEL SV. IGNÁCE

KULTURNÍ PAMÁTKA

Původně gotický kostel ze 14. stol. v dalších stoletích upravován, zejména po požáru v r. 1589. Původně městský kostel sv. Jakuba Většího v r. 1622 předán jezuitům a zasvěcen sv. Ignáci. Uvnitř patroni Jičína - obraz P. Marie Rušánské, relikviář sv. Sekundiny a oltář sv. Františka.

VALDŠTEJNSKÁ LODŽIE

KULTURNÍ PAMÁTKA

Spolu s přilehlým čestným dvorem patří mezi významné prvky Valdštejnovy barokní komponované krajiny. Celý komplex byl postaven v letech 1630 až 34 podle plánů N. Sebregondiho. Leží v chráněném území - přírodní památce Lodžie -obora. /2/

SYNAGOGA

KULTURNÍ PAMÁTKA

Byla postavena pravděpodobně již v r. 1773. Při požáru v r. 1840 poškozena, při opravách bylo přistavěno schodiště na ženskou galerii. Kamenné prvky svatostánku asi pocházejí z jezuitské koleje při jejím zrušení v r. 1773. Po celkové opravě byla slavnostně otevřena v r. 2008.

Synagoga je židovská modlitebna, kde se kromě bohoslužeb konají i nejrůznější kulturní, společenské a náboženské akce. 

ŽIDOVSKÁ ŠKOLA

KULTURNÍ PAMÁTKA

Pozdně empírová stavba ghetta byla postavena v r. 1840. V r. 1875 budovu zakoupila Izraelská náboženská obec v Jičíně a zřídila zde židovskou školu, která byla původně v domě č. 80 vedle synagogy.

Od r. 2006 je majitelem Federace židovských obcí v ČR. 17.6.2014 byla škola slavnostně otevřena po náročné kompletní rekonstrukci. V současné době zde najdete unikátní stálou expozici "Židovští spisovatelé v českých zemích".