Jiczyn / Palladium miasta
Česky / Deutsch / English / Polski

Na lewym ołtarzu bocznym w kościele pw. św. Ignacego znajduje się od 1643 roku cudowny obraz Panny Marii Rušánské (Panna Maria Jiczyńska).  

POLECAMY:

 • KOŚCIÓŁ ŚW. IGNACEGO 
 • OŁTARZ ŚWIĘTEGO FRANCISZKA KSAWEREGO
 • RELIKWIARZ ŚW. SEKUNDINY
 • KOŚCIÓŁ ŚW. JAKUBA
 • PLAC WALLENSTEINA
 • ZAMEK WALLENSTEINA
 • DZIEDZINIEC ARKADOWY
 • BRAMA VALDICKÁ
 • PARK ZAMKOWY + MURY
 • SYNAGOGA
 • SZKOŁA ŻYDOWSKA
 • ULICA ŻYDOWSKA

Mała ikona pochodzenia wschodnioeuropejskiego, uważana za palladium miasta Jiczyna, z którą związane są setki opowieści o zadziwiających cudach.  

Tajemnicą owiane jest już samo pochodzenie obrazu. Kronika jiczyńskiego kolegium jezuickiego mówi o pewnym niekatolickim kaznodziei, który zabrał obraz z któregoś kościoła, w rejonie Moskwy. Gdy kaznodzieja umierał, przekazał obraz wraz z innym majątkiem swojemu synowi, również kaznodziei. Przez "częste spoglądanie na obraz" otrzymał boskie oświecenie i przeszedł na katolicyzm. 

Od nawróconego kaznodziei otrzymał obraz jako cenny dar polski ksiądz Maciej Hentz, który przywiózł go do Czech, gdy został proboszczem w Dobrovicích koło Mladé Boleslavi Za namową i po ponownych prośbach słynnego jezuity Mikołaja Lancicia, w 1637 roku Maciej Hentz podarował obraz rektorowi jiczyńskiego kolegium jezuickiego P. Konradowi Stadlhofferovi. 

Booking.com

Obraz został umieszczony w skarbcu kolegiaty św. Ignacego. Gdy w maju 1643 roku, kościół pw. św. Ignacego był splądrowany przez wojska szwedzkie generała Wittenberga a z lewego bocznego ołtarza Zwiastowania Panny Marii skradziono figurę Matki Boskiej Foyenské złotem i srebrem lśniącej, na jej miejsce we wrześniu 1643 roku został umieszczony mały obraz Panny Marii Rušánské, wokół którego szybko zaczęły dziać się dziwne wydarzenia. Między ludźmi coraz częściej mówi się o cudownych uzdrowieniach, niebieskiej ochronie w różnych niebezpieczeństwach i innych cudach, za sprawą obrazu Czarnej Matki Bożej. Spowodowało to, że na koniec Jiczyn w XVIII wieku stał się jednym z najważniejszych sanktuariów maryjnych barokowych Czech, do którego co roku przybywało do 40 000 pielgrzymów.