Jiczyn Unikatowe arkady na rynku
Česky / Deutsch / English / Polski

Na początku XIV wieku na dzisiejszym placu Wallensteina została wytyczona prostokątna przestrzeń, na której ważną rolę grały trzy drogi skierowane do później wybudowanych bram (Pražská, Holínská, Valdická). 

POLECAMY:

  • PLAC WALLENSTEINA
  • ZAMEK WALLENSTEINA
  • DZIEDZINIEC ARKADOWY
  • KOŚCIÓŁ ŚW. JAKUBA
  • KOŚCIÓŁ ŚW. IGNACEGO
  • BRAMA VALDICKÁ
  • PARK ZAMKOWY + MURY
  • SYNAGOGA 
  • SZKOŁA ŻYDOWSKA
  • ULICA ŻYDOWSKA

Domy i fortyfikacje miasta w tym czasie zostały zbudowane z drewna. Podczas panowania Wartenbergów był wybudowany na przełomie XIX i XV wieku, obecny kościół pw. św. Ignacego.

Pierwsze murowane domy na dzisiejszym placu Wallensteina pochodzą z końca XV wieku w okresie panowania Trčků z Lípy. Połowa XVI wieku to okres, w którym pojawiają się ceglane mury z już wspomnianymi bramami. Do dziś zachowała się tylko Brama Waldicka i część murów, zwłaszcza w części południowej. Jednocześnie przebiega renesansowa budowa i przebudowa kamienic mieszczańskich.

Zikmund Smiřický na początku XVII wieku przebudował późnogotycki pański dom Trčků na zamek renesansowy.  

Booking.com