Jičín / Geopark Unesco - Zebín
Česky / Deutsch / English / Polski

V roce 2005 bylo území Českého ráje, jako první v České republice, zapsáno současně jak do Sítě evropských geoparků tak do Světové sítě geoparků UNESCO. 

DOPORUČUJEME:

  • VRCH ZEBÍN
  • KAPLE MAŘÍ MAGDALENY
  • LOM POD ZEBÍNEM
  • ČEŘOVKA
  • VELIŠ
  • DŘEVĚNÁ ZVONICE POD ZEBÍNEM
  • KOSTEL VŠECH SVATÝCH POD ZEBÍNEM
  • VALDŠTEJNSKÁ LODŽIE A LIBOSAD

Reklama


Takto definovaná území jsou zajímavá a cenná nejen po stránce geologické, ale také po stránce estetické a mají důležitou úlohu v oblastech vědy a vzdělávání.

V rámci cestovního ruchu jde o atraktivní lokality s jedinečným charakterem. 

Lokalita Zebína je zajímavá z hlediska geologického, botanického i entomologického. Předmětem ochrany je čedičová kupa se stepními porosty na svazích. Výměra je 5,73 ha. Vrchol je 399 m.n.m.

V západní části kopce je opuštěný lom s uzavřenými bloky porcelanitu. Na vrcholu je kaple sv. Maří Magdalény. 

Booking.com

Reklama