Jičín / Historické město - seznam výletů

Česky / Deutsch / English / Polski

Jičín byl a je významným kulturním a společenským centrem Českého ráje.

Reklama

Na místě dnešní obce Staré Místo byla v polovině 13. století založena osada Starý Jičín, která byla na přelomu 13. a 14. století povýšena na město. Vzhledem k nevhodné poloze však centrum nově vznikajícího města bylo i s městskými právy přesunuto do míst dnešního Jičína. První písemná zmínka o Jičínu se datuje do roku 1293.

Na počátku 14. století král Jan Lucemburský Jičín prodává rodu Vartenberků a do roku 1620 se vlády nad městem ujímají ještě Trčkové z Lípya rod Smiřických. Město dosáhl největšího rozkvětu za vlády Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna, který plánoval z Jičína vybudovat své sídelní město. Barokní krajinná kompozice, kterou začali realizovat významní italští architekti, však nebyla dokončena. V druhé polovině 19. století se Jičín stává jedním z důležitých bojišť prusko-rakouské války 1866.

Jičín je významným kulturním a společenským centrem Českého ráje a byl vyhlášen městskou památkovou rezervací. Nedílnou součástí Valdštejnova náměstí s historickými domy a unikátním podloubím po celém jeho obvodu je Valdická brána, kostel sv.Jakuba Většího, Valdštejnský zámek, přilehlý park a v těsné blízkosti také gotický kostel sv.Ignáce.

Součástí bohaté historie města jsou také dějiny židovské komunity a jejich významných členů. Mezi ně lze zařadit např. dodnes známého spisovatele Karla Krause nebo Valdštejnova finančníka Jakoba Baševi. K významným židovským památkám a stavbám Jičína patří synagoga v těsné blízkosti Židovské ulice nebo budova bývalé židovské školy. 

V současné době je město známé zejména kulturním a společenským festivalem "Jičín-město pohádky", který mimo jiné navazuje na tradici, kterou mu vtiskli pánové Václav Čtvrtek a Radek Pilař v podobě známého ševce a loupežníka Rumcajse.

Reklama

Reklama


Reklama