Jičín / Centrum židovských památek Českého ráje

Česky / Deutsch / English / Polski

Nejstarší písemné doklady o židovském osídlení v Jičíně pocházejí z 60. let 14. století. 

DOPORUČUJEME:

  • SYNAGOGA
  • ŽIDOVSKÁ ULICE
  • ŽIDOVSKÁ ŠKOLA
  • RODNÝ DŮM KARLA KRAUSE
  • ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
  • PAMĚTNÍ DESKA - TRASPORTY Z JIČÍNA
  • LIPOVÁ ALEJ
  • VALDŠTEJNSKÁ LODŽIE + LIBOSAD

Přestože byla Židům vykázána k zakupování k tomu určená ulice, osídlení bylo od počátku rozptýlené. V souvislosti s ediktem F. Habsburského z roku 1541 byl pobyt Židů ve městě zakázán. 

Reklama


Příznivější doba nastala za třicetileté války (1618-1648) a za Albrechta z Valdštejna. Židé v té době požívali privilegií, vybudovali židovskou obchodní čtvrť, školu, modlitebnu a hřbitov. Později opět nastává doba omezujících opatření a zvláštních daní. Ve druhé polovině 17. století určil život Židů v Jičíně tzv. "ochranný list", který zlepšil postavení jičínských Židů a podpořil jejich podnikání.

Zásadní změnu v postavení Židů přinesl rok 1848. Ústava z roku 1867 pak potvrzovala všem obyvatelům základní občanská práva a svobody. Ve druhé polovině 19. století bydleli i obchodovali Židé v Jičíně na nejpřednějších místech na náměstí a v přilehlých ulicích. V roce 1897 zasáhly Jičín protižidovské bouře a vlna nacionálně motivovaného antisemitismu. Za nacistické okupace byli Židé diskriminováni a postupně zbaveni všech svých práv. V lednu r.1943 bylo deportováno zhruba 124 Židů do Terezína. Válku přežilo jen 6 z nich. 

Booking.com

Reklama