Jiczyn / Centrum krajobrazu barokowego
Česky / Deutsch / English / Polski

Wybitnym włoskim architektom zadano wybudowanie w Jiczynie i w jego najbliższych okolicach głównej siedziby Wallensteina, która właściwie będzie reprezentować swojego właściciela. 

POLECAMY: 

 • RUINY ZAMKU VELIŠ
 • KOŚCIÓŁ ŚW. IGNACEGO + KOLEGIUM JEZUICKIE
 • PLAC WALLENSTEINA
 • ZAMEK WALLENSTEINA
 • KOŚCIÓŁ ŚW. JAKUBA
 • ALEJA LIP
 • LOGGIA WALLENSTEINA
 • LIBOSAD - PARK HISTORYCZNY
 • WZGÓRZE ZEBÍN
 • DAWNY KLASZTOR KARTUZÓW W VALDICACH
 • RUINY ZAMKU KUMBURK
 • MUZEUM GRY

 


Ostentacyjne i imponujące plany związane z budową kompozycji krajobrazowej w kotlinie jiczińskiej, obejmowały dokładne obliczenia, dogodną lokalizację i budowy, które miały dać tutejszym terenom porządek i geometrię.

Najważniejsze budynki i punkty tej kompozycji znajdują się blisko osi ze wzgórza Veliš do ruin zamku Kumburk. Ponieważ wzgórze Veliš jednocześnie stanowi istotny punkt innej unikalnej kompozycji krajobrazu barokowego, która znajduje się dalej na południe (Ogród Mariański), zalecamy spędzić w okolicach Jiczyna więcej czasu.

Booking.com