Jičín / Bojiště Prusko-rakouské války 1866

Česky / Deutsch / English / Polski

Bitva u Jičína byla jednou z nejkrvavějších během války 1866. 

DOPORUČUJEME:

  • NAUČNÁ STEZKA BITVA U JIČÍNA 1866
  • POMNÍK RAKOUSKÝCH A SASKÝCH VOJÁKŮ
  • KAPLE SV. PETRA (OSÁRIUM)

Pokud bychom měli stručně nastínit příčiny válečné vřavy druhé poloviny 19. století, museli bychom se vrátit do roku 1815. Tehdy byl na Vídeňském kongresu ustaven tzv. Německý spolek, který byl vlastně volným sdružením 35 německých států a 4 svobodných měst. Spolek byl nástupcem zaniklé Svaté říše římské národa německého. Přestože mělo Rakousko v rukou předsednictví, začaly se objevovat v polovině 19. století první snahy Pruska o sjednocení Německa bez Rakouska.  

Reklama


Po nástupu nového ministerského předsedy Otto von Bismarcka v roce 1862 začalo Prusko své požadavky směrem k Rakousku stále více deklarovat. Po krátké válce Německého spolku s Dánskem v roce 1864, kdy byl vyřešen na chvíli spor o území Šlesvicka a Holštýnska, byl následný spor o tato území mezi Pruskem a Rakouskem poslední kapkou k zahájení války. Když 7.6. 1866 vstoupila pruská armáda na území Holštýnska, Rakousko svolalo spolkový sněm a vyhlásilo mobilizaci proti Prusku, které nato vystoupilo z Německého spolku. 16.6. pruská vojska vstoupila do Hannoverska, Saska a Hesenska a o den později Rakousko reagovalo vyhlášením války Prusku. 

V plánech Pruska měl Jičín sehrát významnou roli. Pruské armády, které měly do Čech vstoupit hned ve třech směrech, se právě u Jičína měly spojit proti rakouské Severní armádě. Ta k Jičínu postupovala od Olomouce, ale mnohdy osamocené sbory rakouské armády tlaku Prusů postupně podléhaly a ustupovaly k Hradci Králové. 29.června 1866 se na sever od Jičína, v prostoru mezi obcemi Železnice, Kněžnice a přes Prachovské skály až k Ostružnu, střetly divize Pruské armády s I. Rakouským armádním sborem a Saským armádním sborem. 

Booking.com

Bitva u Jičína byla jednou z nejkrvavějších během války 1866. Na straně Rakouska padlo téměř 5000 mužů, na straně Pruska přibližně 1500. Rakušané a Sasové po porážce u Jičína ustoupili k Hradci Králové, kde 3. července pruská armáda opět zvítězila.

Válka byla ukončena podepsáním mírové smlouvy dne 23. srpna 1866 v Praze.

Reklama